Grundvandssænkningslauget Bjerregård Syd

Laugets formål er at varetage grundejernes interesser I forbindelse med grundvandssænkningen inden for interesseområdet, herunder sørge for vedligeholdelse af rørlægningssystemet og pumpeanlægget, således at de vandløbsretlige forhold opretholdes. Det er ligeledes laugets formål at optage forhandlinger med diverse myndigheder i sager, der har vandløbsretlig betydning for grundejerne og anlæggets drift.

Vedtægter